Công ty Timberland thông báo cho người lao động trở lại công ty làm việc. Có chính sách thưởng khuyến khích công nhân về xưởng 1.000.000đ/người.

Công ty Timberland thông báo cho người lao động trở lại công ty làm việc. Có chính sách thưởng khuyến khích công nhân về xưởng 1.000.000đ/người. Nhờ mọi người chia sẻ giúp để NLĐ của cty tiếp cận được với thông tin.

  admin  /    29/08/2021  /    144  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH