CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐANG BÙNG PHÁT

Như chúng ta đã biết, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đang rất phức tạp tại một số địa phương trong cả nước. Hiện tại tỉnh Bình Dương cũng đang ghi nhận một số trường hợp dương tính với Sars-cov2. Trước tình hình trên, Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương đang triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống covid mà vẫn đảm bảo giải quyết các thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Tạo điều kiện cho người lao động tiếp tục được nhận các chế độ theo quy định mà vẫn có thể chấp hành nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp và Chỉ thị 15, 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ.

  admin  /    10/06/2021  /    230  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH