CÁC QUẦY 1 CỬA TẠI TRUNG TÂM DVVL BÌNH DƯƠNG TRỞ LẠI GIAO DỊCH TRỰC TIẾP

Từ ngày 11/1/2022, Trung tâm chính thức mở lại các quầy 1 cửa để người lao động và doanh nghiệp có thể đến giao dịch trực tiếp với các nhân viên.

  admin  /    12/01/2022  /    51  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH