BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG QUÝ 1 NĂM 2022

Tổng số người nộp hồ sơ trên toàn tỉnh quý 1/2022 là 16.972 người, tăng 36.58 % so với quý 1 năm 2021 (12.426 người)

  admin  /    15/04/2022  /    465  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH