BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG QUÝ 1 NĂM 2021

- Số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): 14.142 đơn vị. - Số người giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 1.002.825 người

  admin  /    05/05/2021  /    998  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH