BẢN TIN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2021

Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, được tái lập từ tỉnh Sông Bé vào ngày 01/01/1997. Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và một phần thành phố Hồ Chí Minh, phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh và một phần tỉnh Đồng Nai. Vì thế Bình Dương đã trở thành nút giao thương quan trọng giữa các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ. Tỉnh Bình Dương có diện tích tự nhiên là 2.694,43 km2 (chiếm khoảng 0,83% diện tích cả nước, khoảng 12% diện tích miền Đông Nam bộ); dân số trung bình 2.568.689 người....

  admin  /    10/01/2022  /    81  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH