Báo cáo về việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương kể từ ngày 05/7/2021

Chiều cùng ngày, lực lượng y tế đã đến Trung tâm để rà soát và xác định 08 nhân viên tại Trung tâm thuộc đối tượng F1, đồng thời đã đưa đi cách ly

  admin  /    05/07/2021  /    380  / 


© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH