ĐOÀN CÔNG TÁC UBND TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG VỀ HỖ TRỢ, TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK TRỞ LẠI LÀM VIỆC

Sáng ngày 03/12/2021, tại Trung tâm Hội Nghị triển lãm tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Lộc Hà – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Sở y tế, Sở Lao động TB&XH, lãnh đạo các Phòng,Trung tâm DVVL Bình Dương trực thuộc Sở, cùng đai diện lãnh đạo các phòng thuộc UBND đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ, tạo điều kiện cho Người lao động tỉnh Đắk Lắk trở lại Bình Dương làm việc. Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk do ông Nguyễn Tuấn Hà - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các Sở: Lao động TB&XH, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện Krông Pắc, Ea Ka, Ea Sup, Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh.

  admin  /    05/12/2021  /    173  / 


© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH