Văn Bản Pháp Quy
Số Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
18 18/02/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 205
17 24/01/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 204
16 04/01/2019 Phiếu đăng ký tham dự tập huấn: "phương pháp đánh giá thành tích nhân viên công bằng".
16 25/12/2018 Phiếu đăng ký tham gia sàn 202
15 13/12/2018 Các biểu mẫu (28,29) hướng dẫn doanh nghiệp .
13 10/12/2018 Phiếu đăng ký tham gia sàn 201
12 10/12/2018 Phiếu đăng ký tham gia :Quản trị văn phòng chuyên nghiệp và hiện đại – Chìa khóa thành công cho doanh nghiệp
5 27/11/2018 Phiếu đăng ký tham gia sàn 200.
8 20/11/2018 Phiếu đăng ký tham dự huấn luyện An toàn vệ sinh , lao động (Nhóm 6)
10 20/11/2018 Phiếu đăng ký tham dự huấn luyện An toàn vệ sinh , lao động (Nhóm 5)
9 20/11/2018 Phiếu đăng ký tham dự huấn luyện An toàn vệ sinh , lao động (Nhóm 3)
3 20/11/2018 Phiếu đăng ký tham dự huấn luyện An toàn vệ sinh , lao động (Nhóm 1)
7 20/11/2018 Danh sách đăng ký khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
6 20/11/2018 Mẫu đăng ký tổ chức huấn luyện giảng viên an toàn vệ sinh lao động
11 15/11/2018 Phiếu đăng ký tham dự lớp tập huấn "Đầu tư thông minh vào ngân sách chi phí nhân sự"
4 06/11/2018 Phiếu đăng ký tham gia sàn 199
11 20/10/2018 Phiến đăng ký tham gia sàn 198
2 10/10/2018 Phiếu đăng ký tham gia Ngày hội việc làm cho sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. ( 21/10/2018)
1 02/10/2018 Mẫu đăng ký Lớp tập huấn "Doanh nghiệp với quyền sở hữu trí tuệ - Những vấn đề cần quan tâm"

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương