Văn Bản Pháp Quy
Số Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
49 08/10/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIÀ SÀN LẦN THỨ 224
48 30/09/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 223
47 13/09/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 222
46 09/09/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 221
45 21/08/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 220
44 05/08/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 219
43 26/07/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 218
42 23/07/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA HỌC: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TUYỂN DỤNG HIỆU QUẢ
41 18/07/2019 Phiếu đăng ký tập huấn: XÂY DỰNG QUY CHẾ DÂN CHỦ
40 17/07/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ KHÓA KHỌC BẢO MẪU
39 12/07/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 217
38 03/07/2019 Phiếu đăng ký tham gia tập huấn TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC
37 03/07/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 216
36 01/07/2019 Phiếu đăng ký tham gia phiên giao dịch việc làm khối Kỹ thuật & Văn phòng
35 20/06/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 215
34 04/06/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 214
33 28/05/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN LẦN THỨ 213
33 24/05/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2019/NĐ-CP
32 17/05/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 212
31 17/05/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 211
30 04/05/2019 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN DẦU TIẾNG
29 12/04/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 210
28 08/04/2019 Phiếu đăng ký tham gia lớp tập huấn: THỰC HÀNH XÂY DỰNG KPIs HIỆU QUẢ - ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN
27 08/04/2019 Phiếu đăng ký tham gia tập huấn: CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH AT-VSLĐ. MỘT SỐ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ AT-VSLĐ
26 03/04/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 209
25 28/03/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 208
24 15/03/2019 Phiếu đăng ký tham dự tập huấn: HỆ THỐNG LƯƠNG & ĐÃI NGỘ - THỰC HÀNH XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG & QUY CHẾ LƯƠNG
23 15/03/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 207
22 13/03/2019 Mẫu đăng ký tham gia khóa học BỒI DƯỠNG “NGHIỆP VỤ VĂN THƯ – LƯU TRỮ” VÀ “KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ”
21 07/03/2019 Giấy xác nhận kinh nghiệm công tác Giảng viên ATLĐ,VSLĐ
20 07/03/2019 Giấy đăng ký lớp huấn luyện Giảng viên nguồn.
19 06/03/2019 Phiếu đăng ký tham dự huấn luyện An toàn vệ sinh , lao động (Nhóm 5)
19 25/02/2019 Phiếu đăng ký tuyển dụng Sàn GDVL online đầu xuân 2019
18 18/02/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 205
17 24/01/2019 Phiếu đăng ký tham gia sàn 204
149/2018/NĐ-CP 07/11/2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
16 04/01/2019 Phiếu đăng ký tham dự tập huấn: "phương pháp đánh giá thành tích nhân viên công bằng".
16 25/12/2018 Phiếu đăng ký tham gia sàn 202
153/2018/NĐ-CP 07/11/2018 NGHỊ ĐỊNH SỐ 153/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ BẮT ĐẦU HƯỞNG LƯƠNG HƯU TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2021 CÓ THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ ĐỦ 20 NĂM...
148/2018/NĐ-CP 24/10/2018 NGHỊ ĐỊNH SỐ 148/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ...
143/2018/NĐ-CP 15/10/2018 NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
121/2018/NĐ-CP 13/09/2018 NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG
157/2018/NĐ-CP 16/11/2018 NGHỊ ĐỊNH Số 157/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
15 13/12/2018 Các biểu mẫu (28,29) hướng dẫn doanh nghiệp .
13 10/12/2018 Phiếu đăng ký tham gia sàn 201
12 10/12/2018 Phiếu đăng ký tham gia :Quản trị văn phòng chuyên nghiệp và hiện đại – Chìa khóa thành công cho doanh nghiệp
5 27/11/2018 Phiếu đăng ký tham gia sàn 200.
8 20/11/2018 Phiếu đăng ký tham dự huấn luyện An toàn vệ sinh , lao động (Nhóm 6)
10 20/11/2018 Phiếu đăng ký tham dự huấn luyện An toàn vệ sinh , lao động (Nhóm 5)
9 20/11/2018 Phiếu đăng ký tham dự huấn luyện An toàn vệ sinh , lao động (Nhóm 3)
3 20/11/2018 Phiếu đăng ký tham dự huấn luyện An toàn vệ sinh , lao động (Nhóm 1)
7 20/11/2018 Danh sách đăng ký khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
6 20/11/2018 Mẫu đăng ký tổ chức huấn luyện giảng viên an toàn vệ sinh lao động
11 15/11/2018 Phiếu đăng ký tham dự lớp tập huấn "Đầu tư thông minh vào ngân sách chi phí nhân sự"
4 06/11/2018 Phiếu đăng ký tham gia sàn 199
148/2018/NĐ-CP 15/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động
11 20/10/2018 Phiến đăng ký tham gia sàn 198
107/NQ-CP 16/08/2018 Nghị quyết 107/NQ-CP của Chính phủ về "Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực ...
07/2018/TT-BLĐTBXH 15/09/2018 Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH" của Bộ Lao động TBXH về việc Hướng dẫn phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP v...
2 10/10/2018 Phiếu đăng ký tham gia Ngày hội việc làm cho sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. ( 21/10/2018)
1 02/10/2018 Mẫu đăng ký Lớp tập huấn "Doanh nghiệp với quyền sở hữu trí tuệ - Những vấn đề cần quan tâm"
1444/KH-SLĐTBXH 16/05/2017 Kê hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế năm 201...
Số: 10/2016/TT-BLĐTBXH 16/06/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh Mục thiết bị dạy nghề trọng Điểm cấp độ quốc gia ...
21/2016/QĐ-UBND 01/08/2016 Bãi bỏ một số văn bản do UBND tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
38/2013/QH13 16/11/2013 Luật Việc Làm
16/2015/TT-BLĐTBXH 22/04/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam ...
28/2015/TT-BLĐTBXH 31/07/2015 Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm ...
28/2015/NĐ-CP 12/03/2015 Nghị Định số 28/2015/NĐ-CP Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
27/2015/TT-BLĐTBXH 24/07/2015 Thông tư hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động
100/2012/NĐ-CP 21/11/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất ngh...
03/2014/NĐ-CP 13/01/2014 QUY ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Văn bản BHTN 03/10/2013 Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Bảo hiểm thất nghiệp
Văn bản BHTN 03/10/2013 Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Bảo hiểm thất nghiệp
04/2013/TT-BLĐTBXH 01/03/2013 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 32/2010/TT-BLĐTBXH NGÀY 25/10/2010 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12/12/2008 ...
10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ luật lao động của Quốc hội, số 10/2012/QH13
Bộ luật lao động 23/06/1994 Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung năm 2007
71/2006/QH11 29/06/2006 Luật Bảo hiểm xã hội
195/CP 31/12/1994 Nghị định số 195/CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Thời giờ làm việc, Thời giờ nghỉ ngơi
127/2008/NĐ-CP 12/12/2008 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp
32/2010/TT- BLĐTBXH 12/12/2008 Thông tư số 32/2010/TT- BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của CP quy định về Bảo hiểm thất nghiệp
04/2011/ TTLT-BNV- BTC 06/05/2011 Thông tư liên tịch số 04/2011/ TTLT-BNV- BTC Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/05/2011 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức CT...
12/2003/TT- BLĐTBXH 30/05/2002 Thông tư số 12/2003/TT- BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của CP về tiền lương đối với NLĐ
109/2002/NĐ-CP 27/12/2002 Nghị định số 109/2002/NĐ-CP Sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ
70/2011/NĐ-CP 22/08/2011 Nghị định số 70/2011/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác...
07/1995/TT-BLĐTBXH 11/04/1995 Thông tư số 07/1995/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động và Nghị định 195/CP ngày 31/12 /1994 về Thời giờ làm việc, TGNN
114/2002/NĐ-CP 31/12/2002 Nghị định 114/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Tiền Lương
16/2003/TT-BLĐTBXH 03/06/2003 Thông tư số 16/2003/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các CV có tính thời vụ
31/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 quy định về mức lương tối thiếu chung
19/2012/TT-BLĐTBXH 26/04/2012 Thông tư số 19/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo NĐ số 35/2012/NĐ-CP và NĐ số 31/2012/NĐ-CP
15/2003/TT-BLĐTBXH 03/06/2003 Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ
28/2007/TT-BLĐTBXH 05/12/2007 Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH Sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 05 năm 2003 của BLĐTBXH
18/2008/TT-BLĐTBXH 16/09/2008 Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 05 năm 2003 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội
13/2003/TT- BLĐTBXH 20/05/2003 Thông tư số 13/2003/TT- BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của CP về TL đối với NLĐ làm việc trong DN...
14/2003/TT- BLĐTBXH 30/05/2003 Thông tư số 14/2003/TT- BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 114/2002/NĐ-CP (31/12/2002) về TL đối với NLĐ trong các DN có vốn đầu tư nước n
39/2003/NĐ-CP 18/04/2003 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm
2897/LĐTBXH-LĐTL 19/08/2008 Công văn số 2897/LĐTBXH-LĐTL V/v cách tính trợ cấp mất việc làm theo Điều 17 của Bộ luật Lao động.
33/2003/NĐ-CP 02/04/2003 Nghị định số 33/2003/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP Ngày 06 tháng 07 năm 1995 của Chính phủ
41/CP 06/07/1995 Nghị định 41/CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
19/2003/TT-BLĐTBXH 22/09/2003 Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ và TNVC đã sđ, bs tại Nghị định 33
39/2009/TT-BLĐTBXH 18/11/2009 Thông tư số 39/2009/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ về Việc làm
34/2011/NĐ-CP 17/05/2011 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
02/2003/TT-BLĐTBXH 07/02/2003 Thông tư số 02/2003/TT-BLĐTBXH V/v hướng dẫn thi hành NĐ số 102/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp
44/2003/NĐ-CP 09/05/2003 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Hợp đồng lao động
17/2009/TT- BLĐTBXH 26/05/2009 Thông tư số 17/2009/TT- BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 44/2003/N
21/2003/TT-BLĐTBXH 09/05/2003 Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 của Chính phủ về Hợp đồng lao động

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương