VĂN BẢN TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/08/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone...

  admin  /    10/08/2020  /    73  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH