Trung tâm DVVL Bình Dương thông báo đến các Doanh nghiệp và Người lao động

THÔNG BÁO: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương thông báo đến các Doanh nghiệp và Người lao động về những trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và được bảo lưu hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp sau :

  admin  /    16/09/2020  /    277  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH