Thư mời tham gia ngày hội việc làm NTC - lần II 2019

Với mục đích, nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên, học sinh có nhu cầu tìm việc nhanh chóng, dễ dàng với thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp hoặc tìm nơi thực tập theo chuyên ngành mong muốn của mình trong KCN Nam Tân Uyên.

  admin  /    06/03/2019  /    288  / BẢNG CHỈ ĐƯỜNG :© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương