Thư mời: tham gia lớp “huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 3”

Nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng là người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động có môi trường giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các chuyên gia về an toàn, vệ sinh lao động. Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương mở lớp tập huấn “an toàn, vệ sinh lao động nhóm 3”. Thời gian khai giảng: 11/12/2018 (sáng 8g00 – 11g30, chiều 1g30 – 4g30)

  admin  /    20/11/2018  /    364  / 


Rất mong quý doanh nghiệp đến tham dự.

Nơi download:

- Mẫu đăng ký tham gia lớp tập huấn: Tại đây

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương