Thư mời tham dự tập huấn Nghị định 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 45 của Bộ luật Lao động về việc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

  admin  /    24/05/2019  /    272  / Mẫu phiếu đăng ký tham gia. Bấm vào đây để tải về

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương