Thư mời: Tham gia lớp tập huấn Công tác y tế lao động và thực hiện phòng chống bệnh nghề ...

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt quy định của Bộ luật Lao động và Luật An toàn vệ sinh lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương tổ chức lớp tập huấn: "Công tác y tế lao động và thực hiện phòng chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Một số giải đáp thắc mắc về các quy định của pháp luật về Công tác y tế lao động" vào ngày 25/08/2018,...

  admin  /    06/08/2018  /    1360  / 

Rất mong quý doanh nghiệp tham dự.

Nơi download:

- Mẫu đăng ký tham dự lớp tập huấn: Tại đây.

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương