Thư mời: Tham gia Phiên giao dịch việc làm Lần 190

Phiên giao dịch việc làm trực tiếp và Phiên giao dịch việc làm Online được tổ chức vào lúc 07h30 ngày 09/07/2018 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương. Đây là cơ hội cho doanh nghiệp cung cấp những thông tin tuyển dụng và lựa chọn những ứng viên phù hợp với vị trí công việc, ngoài ra còn quảng bá thương hiệu của mình đến với mọi người. Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương kính mời Quý Doanh nghiệp sắp xếp thời gian tham gia trực tiếp Phiên giao dịch việc làm. Qua đó đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động theo mẫu đính kèm gửi về Phòng Giới thiệu việc làm ( Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương) trước ngày 05/07/2018 để phòng tổng hợp và tuyên truyền thông tin lên Phiên giao dịch việc làm...

  admin  /    27/06/2018  /    399  / 

Rất mong sự tham gia của các doanh nghiệp.

Nơi download:

- Mẫu đăng ký tham gia sàn: Tại đây

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương