Thông báo chiêu sinh: Lớp Biên tập viên năm 2018

Nhằm tạo cơ hội cho những người đam mee yêu thích công tác biên tập trong nghề làm báo, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương kết hợp cùng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II thông báo chiêu sinh lớp biên tập viên. Khai giảng ngày 27/08/2018, nội dung cụ thể như sau:

  admin  /    22/08/2018  /    976  / 

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương