Thông báo các kênh truyền thông của Trung tâm DVVL Bình Dương

Hiện nay, trên mạng internet đang có một số Website và các kênh truyền thông như: Facebook, Youtube ... đã sử dụng tên, logo, bảng hiệu của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương, điều này là vi phạm pháp luật.Mặt khác, khi truy cập vào các trang mạng mạo danh Trung tâm...

  admin  /    20/03/2020  /    105  / 


© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương