Thông báo: Tham dự lớp tập huấn An toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng người làm công tác y tế tại Doanh nghiệp (nhóm 5)

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương thông báo kế hoạch mở lớp huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng người làm công tác y tế tại doanh nghiệp (Nhóm 5) theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 quy định chi tiết một số Điều của luật an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Lớp tập huấn dự kiến khai giảng ngày 29/08/2018, cụ thể như sau:

  admin  /    06/08/2018  /    332  / 

Rất mong quý doanh nghiệp tham dự.

Nơi download:

- Mẫu đăng ký tham dự lớp tập huấn: Tại đây

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương