Thông báo Mở lớp Huấn luyện Giảng viên ATLĐ,VSLĐ

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương thông báo kế hoạch Mở lớp Huấn luyện Giảng viên ATLĐ,VSLĐ

  admin  /    07/03/2019  /    258  / 
Rất mong quý doanh nghiệp đến tham dự.

Nơi download:

 Mẫu đăng ký tham gia và Giấy xác nhận kinh nghiệm công tác : http://www.vieclambinhduong.vn/Van-Ban

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương