TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI TRÀ VINH

Nhằm tạo điều kiện cho người lao động có được việc làm ổn định,phù hợp với trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm, đồng thời giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đáp ứng được nguồn nhân lực hoạt động...

  admin  /    22/06/2020  /    192  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH