TRUNG TÂM DVVL BÌNH DƯƠNG TRANG BỊ KIẾN THỨC, NÂNG CAO NGHIỆP VỤ ĐỂ PHỤC VỤ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Với mong muốn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tư vấn - giới thiệu việc làm, học nghề, tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, nhân viên, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hơn 70 cán bộ, nhân viên đang làm công tác bảo hiểm thất nghiệp

  admin  /    12/08/2020  /    94  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH