TRUNG TÂM DVVL BÌNH DƯƠNG CHIÊU SINH KHÓA HỌC ''NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG''

Được sự cho phép của cục An toàn lao động - Bộ lao động -Thương binh & Xã hội Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Khang Minh Phú tổ chức mở lớp ''NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG''

  admin  /    16/07/2020  /    53  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương