TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO

Nhằm hỗ trợ tư vấn Doanh nghiệp trong việc tuyển dụng nhân sự cho công ty, tư vấn người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp theo nhu cầu, mà khó khăn trong việc trực tiếp đến Trung tâm DVVL vì tình hình dịch bệnh.Trung tâm xin thông báo đến quý Doanh nghiệp và người lao động...

  admin  /    10/02/2020  /    1024  / 


© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương