THƯ MỜI: THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TẠI HUYỆN DẦU TIẾNG

Thực hiện kế hoạch của Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Bình Dương về việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm năm 2019

  admin  /    04/05/2019  /    317  / 


Rất mong quý doanh nghiệp đến tham dự.

Nơi download:

- Mẫu đăng ký tham gia sàn: http://www.vieclambinhduong.vn/Van-Ban

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương