THƯ MỜI: THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LẦN 205

THƯ MỜI: THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LẦN 205

  admin  /    18/02/2019  /    477  / 


Rất mong quý doanh nghiệp đến tham dự.

Nơi download:

- Mẫu đăng ký tham gia sàn: http://www.vieclambinhduong.vn/Van-Ban

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương