THƯ MỜI THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM KHỐI KỸ THUẬT & VĂN PHÒNG

Thư mời tham gia phiên giao dịch việc làm khối Kỹ thuật và Văn phòng...

  admin  /    01/07/2019  /    363  / Rất mong quý doanh nghiệp đến tham dự.

Nơi download:

- Mẫu đăng ký tham gia sàn: http://www.vieclambinhduong.vn/Van-Ban


© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương