THƯ MỜI: THAM GIA LỚP TẬP HUẤN: HỆ THỐNG LƯƠNG & ĐÃI NGỘ - THỰC HÀNH XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG & QUY CHẾ LƯƠNG

Mặc dù hiện nay tiền lương không phải là yếu tố duy nhất để người lao động ở lại với Doanh nghiệp. Tuy nhiên, tiền lương là nguyên nhân cốt lõi để doanh nghiệp có thể dùng người và giữ người hiệu quả. Để trả lời các câu hỏi về việc trả lương & chế độ làm sao cho thống nhất? làm sao cho phù hợp với quy định của pháp luật? làm sao để có được một quy chế lương đầy đủ - thống nhất & chuyên nghiệp?... Tất cả đều có trong khóa học: HỆ THỐNG LƯƠNG & ĐÃI NGỘ - THỰC HÀNH XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG & QUY CHẾ LƯƠNG.

  admin  /    15/03/2019  /    270  / 
-----------------------------------------

Rất mong quý doanh nghiệp đến tham dự.

Nơi download:

- Mẫu đăng ký tham gia : http://www.vieclambinhduong.vn/Van-Ban

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương