THƯ MỜI: THAM GIA HỘI THẢO TƯ VẤN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Thực hiện kế hoạch của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bình Dương về việc tạo nguồn cho chương trình đi xuất khẩu lao động .Nhằm cải thiện cho người lao động và góp phần thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội,giúp người lao động nắm bắt rõ những thông tin về các chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản,Đài Loan,Hàn Quốc...

  admin  /    06/05/2019  /    142  / 


© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương