THƯ MỜI THAM DỰ TẬP HUẤN: TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC

Thư mời tham dự tập huấn TẠO ĐỘNG LƯC LÀM VIỆC ...

  admin  /    03/07/2019  /    605  / 


Rất mong quý doanh nghiệp đến tham dự.

Nơi download:

- Mẫu đăng ký tham gia : http://www.vieclambinhduong.vn/Van-Ban

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương