THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO '' MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG MÀ DOANH NGHIỆP CẦN HIỂU VÀ ÁP DỤNG CHÍNH XÁC ''

Nhằm giúp các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương nắm bắt một số nội dung quan trọng

  admin  /    15/05/2020  /    209  / 


Rất mong quý doanh nghiệp đến tham dự.

Nơi download:

- Mẫu đăng ký tham gia : http://www.vieclambinhduong.vn/Van-Ban

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương