THƯ MỜI: PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE KẾT NỐI 6 TỈNH , THÀNH PHỐ

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019,trên cơ sở các ý kiến của đại diện của các Trung tâm Dịch vụ Việc làm,Cục Việc làm xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Phiên giao dịch việc làm Online kết nối 6 tỉnh,thành phố (Hà Nội,Bắc Ninh,Hải Dương,Thanh Hóa,Đà Nẵng,Bình Dương)...

  admin  /    04/12/2019  /    423  / 


© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương