THƯ MỜI: PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LẦN THỨ 214

THƯ MỜI: PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LẦN THỨ 214

  admin  /    04/06/2019  /    705  / 

Rất mong quý doanh nghiệp đến tham dự.

Nơi download:

- Mẫu đăng ký tham gia sàn: http://www.vieclambinhduong.vn/Van-Ban

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH