THƯ MỜI : PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LẦN 213

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ,tiếp nhận hồ sơ phỏng vấn sơ tuyển và tuyển dụng chính thức người lao động...

  admin  /    28/05/2019  /    587  / Rất mong quý doanh nghiệp đến tham dự.

Nơi download:

- Mẫu đăng ký tham gia sàn: http://www.vieclambinhduong.vn/Van-Ban

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương