Tọa đàm kỹ năng tìm việc và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên đại học Bình Dương

Sáng ngày 25.5.2019, trường Đại học Bình Dương đã tổ chức buổi sinh hoạt nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng tìm việc và định hướng nghề nghiệp - lần XII năm 2019” cho sinh viên của trường

  admin  /    28/05/2019  /    233  / 
© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương