Tập huấn Điều tra Cung - Cầu lao động năm 2019

Ngày 5/6/2019, UBND thị xã Thuận An đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn “Điều tra cung - cầu lao động năm 2019” nhằm xây dựng dữ liệu về thị trường lao động và thực hiện các chính sách về việc làm trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  admin  /    17/06/2019  /    705  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương