TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI DỊCH COVID-19 ĐƯỢC KIỂM SOÁT

Bình Dương hiện đang có 29 khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp được phân bố trên địa bàn các huyện, thị, thành phố của Tỉnh. Chính vì có nhiều KCN và cụm công nghiệp đã đưa Bình Dương trở thành một trong các tỉnh Công nghiệp có tốc độ phát triển cao trong cả nước. Từ đó, nhu cầu tuyển dụng lao động của các Doanh nghiệp ngày càng tăng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và mở rộng sản xuất. Trong đó các ngành da - giày, dệt may, cơ khí, điện - điện tử là những ngành phát triển mạnh nhất trong thời gian gần đây về số lượng Doanh nghiệp cũng như lao động.

  admin  /    16/12/2020  /    105  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH