TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ SAU THỜI GIAN TẠM NGHỈ DO DỊCH BỆNH COVID 19 TẠI TRUNG TÂM DVVL TỈNH BÌNH DƯƠNG

Tại Việt Nam tình hình dịch bệnh Covid 19 cũng khá ổn định sau hơn 1 tháng bùng phát tại Trung Quốc và một số nước trên thế giới. Tỉnh Bình Dương tạm thời được ghi nhận không có ca nhiễm bệnh. Ngày 22/02/2020 Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo nghề sau thời gian tạm thời dừng các hoạt động giảng dạy do dịch bệnh Covid 19.

  admin  /    09/03/2020  /    105  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương