PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN KẾT NỐI DOANH NGHIỆP & NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI BÌNH DƯƠNG, CẦN THƠ VÀ CÁC TỈNH ĐB SÔNG CỬU LONG

Nhằm nâng cao hiệu quả kết nối việc làm giữa ngƣời tìm việc và nhà tuyển dụng trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin vào phỏng vấn trực tuyến; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các trung tâm dịch vụ việc làm ở Đồng bằng sông Cửu Long,Cần Thơ

  admin  /    22/08/2020  /    234  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH