PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TRỰC TIẾP DÀNH CHO LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC VÀ NHẬT BẢN VỀ NƯỚC

Ngày 2/11 vừa qua, Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương đã tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tiếp dành cho lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản theo chương trình EPS và thực tập sinh IM Japan của Trung tâm lao động ngoài nước.

  admin  /    05/11/2020  /    230  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH