PHÂN TÍCH, DỰ BÁO THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG BÌNH DƯƠNG 9 THÁNG NĂM 2020

Chín tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, thị trường lao động cũng chịu tác động không nhỏ khi cung cầu luôn có sự chênh lệch theo xu hướng cung > cầu. Theo dữ liệu thu thập, toàn tỉnh hiện có gần 1,2 triệu lao động, chủ yếu làm việc trong các doanh nghiệp(DN), lao động đến từ các tỉnh, thành khác chiếm khoảng 85%. Từ đầu năm đến nay, có thêm 1.029 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh( cùng kỳ năm 2019 là 1.053 doanh nghiệp), tập trung ở các ngành sản xuất sản phẩm kim loại đúc sẳn; sản xuất chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; may mặc; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; hóa chất và các sản phẩm hóa chất; chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy.

  admin  /    28/10/2020  /    236  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH