PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG BÌNH DƯƠNG QUÝ I NĂM 2019

Thông tin được khảo sát trên 1.043 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng và 8.249 người tìm việc tại Trung tâm DVVL Bình Dương (tính đến ngày 08/03/2019)

  admin  /    19/03/2019  /    137  / © 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương