PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG BÌNH DƯƠNG NĂM 2019

Thông tin được khảo sát trên 3.161 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng và 50.816 người tìm việc tại Trung tâm DVVL Bình Dương (tính đến ngày 10/12/2019).

  admin  /    06/01/2020  /    218  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương