PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG BÌNH DƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Thông tin được khảo sát trên 1,122 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng và 37,037 người tìm việc tại Trung tâm DVVL Bình Dương (tính đến ngày 16/06/2020).

  admin  /    08/07/2020  /    216  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH