PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG BÌNH DƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Thông tin được khảo sát trên 2.137 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng và 31.898 người tìm việc tại Trung tâm DVVL Bình Dương (tính đến ngày 26/06/2019).

  admin  /    04/07/2019  /    447  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương