Những điều cần biết về bảo hiểm thất nghiệp_phần 3

Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp...

  admin  /    31/05/2019  /    272  / 
© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương