Ngày hội việc làm lần thứ 7 tại trường Đại học Thủ Dầu Một

7h30-16h ngày 16/6/2019 tại trường Đại học Thủ Dầu Một, số 06 Trần Văn Ơn, P. Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

  admin  /    22/05/2019  /    707  / 


Thông tin chi tiết:

Kế hoạch tổ chức (file đính kèm)

Quyền lợi nhà tài trợ (file đính kèm)

Phiếu đăng ký tham gia (file đính kèm)

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương