LỚP TẬP HUẤN AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH LAO ĐỘNG (NHÓM 5)

Vừa qua, ngày 27/03 Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương đã tổ chức lớp huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động (ATLĐ – VSLĐ) dành cho đối tượng nhân viên y tế (nhóm 5). Tham dự lớp học là các cán bộ phụ trách y tế tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  admin  /    01/04/2019  /    206  / 

Người lao động khi làm việc trong môi trường lao động sẽ chịu tác động của các yếu tố điều kiện lao động, trong đó có những yếu tố nguy hiểm có thể gây ra tai nạn lao động. Do đó cần phải có những biện pháp cụ thể để bảo vệ cho người lao động.

 

Nội dung chương trình tập huấn đã được giảng viên của lớp tập huấn - Ông Vũ Đức Tuấn chia sẽ với các học viên về:

·       Hệ thống văn bản qui phạm pháp luật về ATLĐ, VSLĐ.

·       Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động

·    Các qui định cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng, cải tạo các công trình, cơ sở để sản xuất.

·       Tổ chức bộ máy quản lý và thực hiện các qui định về ATVSLĐ ở cơ sở.

·       Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác ATVSLĐ

·       Nghiệp vụ tổ chức công tác ATVSLĐ ở cơ sở.

 

Các học viên là những người làm công tác y tế tham gia khóa học

Mục tiêu của ATLĐ – VSLĐ là phòng ngừa những yếu tố nguy hiểm trong sản xuất nhằm ngăn ngừa tình trạng tai nạn lao động, đồng thời cũng là đưa ra các biện pháp và phương tiện nhằm phòng ngừa tác động của yếu tố có hại trong sản xuất đối với người lao động. Mục tiêu là để bảo vệ sức khỏe người lao động. Ngoài ra, ý nghĩa của công tác ATLĐ – VSLĐ cũng thể hiện được quan điểm chính trị; ý nghĩa về mặt xã hội; lợi ích về kinh tế;… nên nếu thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động là thể hiện quan tâm đầy đủ về sản xuất, là điều kiện đảm bảo cho sản xuất phát triển bền vững và đem lại hiệu quả cao.

 

Các học viên đã có buổi thảo luận sôi nổi trong lớp học

Kết thúc khóa huấn luyện học viên sẽ tham gia kiểm tra và nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động và chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ.

Ban biên tập Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương