Lịch tổ chức Sàn giao dịch việc làm 2019

Lịch tổ chức Sàn giao dịch việc làm 2019.

  admin  /    15/02/2019  /    3046  / 

STT

Ngày tổ chức

Nội dung

Nhu cầu tuyển dụng

Ghi chú

1

14/01/2019

Phiên GDVL làm 202

Lao động phổ thông

T2

2

24/01/2019

Phiên mini

Lao động chuyên môn kỹ thuật

T5

3

28/01/2019

Phiên GDVL làm 203

Lao động phổ thông

T2

4

18/02/2019

Phiên GDVL làm 204

Lao động phổ thông

T2

5

04/3/2019

Phiên GDVL làm 205

Lao động phổ thông

T2

6

17/3/2019

Phiên GDVL làm 206

Lao động chuyên môn kỹ thuật

CN

7

25/03/2019

Phiên GDVL làm 207

Lao động phổ thông

T2

8

01/4/2019

Phiên GDVL làm 208

Lao động phổ thông

T2

9

08/4/2019

Phiên mở rộng

Lao động theo nhóm ngành, nghề, …

T2

10

11/4/2019

Phiên GDVL làm 209

Lao động chuyên môn kỹ thuật

T5

11

22/4/2019

Phiên GDVL làm 210

Lao động phổ thông

T2

12

06/5/2019

Phiên mở rộng

Lao động theo nhóm ngành, nghề, …

T2

13

16/5/2019

Phiên GDVL làm 211

Lao động chuyên môn kỹ thuật

T5

14

20/5/2019

Phiên GDVL làm 212

Lao động phổ thông

T2

15

27/5/2019

Phiên mở rộng

Lao động theo nhóm ngành, nghề, …

T2

16

03/6/2019

Phiên GDVL làm 213

Lao động phổ thông

T2

17

10/6/2019

Phiên mở rộng

Lao động theo nhóm ngành, nghề, …

T2

18

13/6/2019

Phiên GDVL làm 214

Lao động chuyên môn kỹ thuật

T5

19

17/6/2019

Phiên mở rộng

Lao động theo nhóm ngành, nghề, …

T2

20

24/6/2019

Phiên GDVL làm 215

Lao động phổ thông

T2

21

01/7/2019

Phiên mở rộng

Lao động theo nhóm ngành, nghề, …

T2

22

08/7/2019

Phiên mở rộng

Lao động theo nhóm ngành, nghề, …

T2

23

11/7/2019

Phiên GDVL làm 216

Lao động chuyên môn kỹ thuật

T5

24

22/07/2019

Phiên GDVL làm 217

Lao động phổ thông

T2

25

29/7/2019

Phiên mở rộng

Lao động theo nhóm ngành, nghề, …

T2

26

01/8/2019

Phiên GDVL làm 218

Lao động chuyên môn kỹ thuật

T5

27

12/08/2019

Phiên GDVL làm 219

Lao động phổ thông

T2

28

19/8/2019

Phiên mở rộng

Lao động theo nhóm ngành, nghề, …

T2

29

26/08/2019

Phiên GDVL làm 220

Lao động phổ thông

T2

30

09/9/2019

Phiên mở rộng

Lao động theo nhóm ngành, nghề, …

T2

31

12/9/2019

Phiên GDVL làm 221

Lao động chuyên môn kỹ thuật

T5

32

23/09/2019

Phiên GDVL làm 222

Lao động phổ thông

T2

33

03/10/2019

Phiên GDVL làm 223

Lao động chuyên môn kỹ thuật

T5

34

14/10/2019

Phiên GDVL làm 224

Lao động phổ thông

T2

35

28/10/2019

Phiên GDVL làm 225

Lao động phổ thông

T2

36

14/11/2019

Phiên GDVL làm 226

Lao động chuyên môn kỹ thuật

T5

37

25/11/2019

Phiên GDVL làm 227

Lao động phổ thông

T2

38

09/12/2019

Phiên GDVL làm 228

Lao động phổ thông

T2

39

23/12/2019

Phiên GDVL làm 229

Lao động phổ thông

T2

40

Ngày hội việc làm HS –SV tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật BD

Tháng 05 năm 2019

 

41

Ngày hội việc làm HS –SV tại Trường đại học Thủ Dầu Một

Tháng 11 năm 2019

 

Rất mong quý doanh nghiệp đến tham dự.

Nơi download:

- Mẫu đăng ký tham gia sàn: http://www.vieclambinhduong.vn/Van-Ban

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương